Politiske alliancer

- Se hvor ofte de forskellige partier indgår i koalitioner med hinanden


Her vises de partier, der oftest udgør flertallet ved afstemningerne i Folketinget (vindende koalitioner). De tabende koalitioner udgøres som udgangspunkt af alle de partier, der ikke indgår i den vindende koalition. Bemærk dog at ikke alle partier har været repræsenteret i Folketinget i hele perioden, samt at et parti har muligheden for at undlade at stemme.

Det skal understreges, at to partier ikke nødvendigvis er enige i baggrunden for at stemme det samme ved en afstemning.

Mandater uden for gruppe, de 4 oversøiske mandater, samt partier med færre end 3 medlemmer af Folketinget er ikke medtaget.

Opgørelsen er baseret på 871 afstemninger, og dækker valgperioden:

Nr. Koalition Afstemninger Procent
1 ++++++++ 168 19.29 %
2 +++ 137 15.73 %
3 +++++ 121 13.89 %
4 ++++ 96 11.02 %
5 ++++++ 44 5.05 %
6 +++++++ 41 4.71 %
7 +++++++ 39 4.48 %
8 ++++ 19 2.18 %
9 ++++ 18 2.07 %
10 ++++++ 16 1.84 %
11 +++++++ 14 1.61 %
12 ++++ 13 1.49 %
13 +++ 8 0.92 %
14 +++++ 8 0.92 %
15 +++++++ 7 0.8 %
Sidst opdateret: 23/04-2017
Listen viser de 15 oftest forekomne koalitioner. I enkelte tilfælde udgøres den vindende koalition af partier, der tilsammen har færre end 90 mandater. Dette kan lade sig gøre såfremt et eller flere af de øvrige partier stemmer hverken for eller imod.
Billede fra Folketinget
Buhl & Rasmussen
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]