Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Koalitionen S+RV+V+KF+LA


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre og Venstre og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
2. behandling af L 185: Om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.. æf. nr. 6 (DF og EL) 2017-06-01 Imod
2. behandling af L 185: Om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.. æf. nr. 9 (DF og EL) 2017-06-01 Imod
2. behandling af L 185: Om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.. æf. nr. 10 (DF og EL) 2017-06-01 Imod
2. behandling af L 185: Om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.. æf. nr. 13 (DF og EL) 2017-06-01 Imod
2. behandling af L 185: Om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.. æf. nr. 14 (DF og EL) 2017-06-01 Imod
2. behandling af L 185: Om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.. æf. nr. 15 (DF og EL) 2017-06-01 Imod
2. behandling af L 185: Om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.. æf. nr. 16 (DF og EL) 2017-06-01 Imod
2. behandling af L 185: Om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.. æf. nr. 17 (DF og EL) 2017-06-01 Imod
2. (sidste) behandling af B 70: Om ændring af lov om kommunale og regionale valg.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 Imod
3. behandling af L 100: Om ministres vederlæggelse og pensionsforhold m.v. . æf. nr. 2 (SF) 2017-05-16 Imod
3. behandling af L 100: Om ministres vederlæggelse og pensionsforhold m.v. . Endelig vedtagelse 2017-05-16 For
3. behandling af L 106: Om folketingsmedlemmernes vederlæggelse og pensionsforhold m.v.. æf. nr. 3 (SF) 2017-05-16 Imod
3. behandling af L 106: Om folketingsmedlemmernes vederlæggelse og pensionsforhold m.v.. æf. nr. 5 (EL) 2017-05-16 Imod
3. behandling af L 106: Om folketingsmedlemmernes vederlæggelse og pensionsforhold m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-16 For
2. behandling af L 106: Om folketingsmedlemmernes vederlæggelse og pensionsforhold m.v.. æf. nr. 4 (EL) 2017-03-23 Imod
2. behandling af L 106: Om folketingsmedlemmernes vederlæggelse og pensionsforhold m.v.. æf. nr. 7 (EL) 2017-03-23 Imod
2. behandling af L 100: Om ministres vederlæggelse og pensionsforhold m.v. . æf. nr. 5 (EL) 2017-03-23 Imod
2. (sidste) behandling af B 20: Om, at regeringen tilkendegiver over for EU, at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union bør standses. 2017-01-19 Imod
1. (eneste) behandling af B 4: Om afvisning af midlertidig anvendelse af økonomi- og handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA).. Endelig vedtagelse 2016-10-13 Imod
2. (sidste) behandling af B 63: Om gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger for politikere.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 64: Om at ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 102: Om nedsættelse af fuldtidspolitikeres eftervederlag med vederlag for andet politisk hverv.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 171: Om regeringens mandat til forhandlingerne om revision af udstationeringsdirektivet.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 172: Om indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 62: Om at lade politikeres pensionsalder følge folkepensionsalderen.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. behandling af L 177: Om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.. L 177: æf. nr. 1 (EL) 2016-05-31 Imod
2. (sidste) behandling af B 173: Om indførelse af kædeansvar.. Endelig vedtagelse 2016-05-24 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 65 (S, V, LA og KF) 2016-05-19 For
2. behandling af L 103: Om betalingskonti.. æf. nr. 1 (DF, EL, ALT og SF) 2016-04-12 Imod
2. (sidste) behandling af B 76: Om flygtningefaciliteten for Tyrkiet.. Endelig vedtagelse 2016-03-29 For
3. behandling af L 40: Om regulering af folkepensionsalderen m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2015-12-18 Imod
2. behandling af L 40: Om regulering af folkepensionsalderen m.v.. æf. nr. 5 (EL) 2015-12-15 Imod
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]