Koalitionen S+DF+SF+RV+V+KF+LA+ALT


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre og Venstre og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance og Alternativet tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
3. behandling af L 141 B: Om oprettelse af klagenævn.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
Forslag til vedtagelse nr. V 82 (DF, S, V, LA, ALT, RV, SF og KF) 2017-04-25 For
3. behandling af L 98: Om anlæg af Haderup Omfartsvej.. Endelig vedtagelse 2017-04-04 For
3. behandling af L 137: Om forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.. Endelig vedtagelse 2017-03-23 For
3. behandling af L 97: Om trepartsaftale om uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-09 For
3. behandling af L 56: Om befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foretagelse af borgerlige vielser og målretning af Ankestyrelsens udvælgelse af tilsynssager m.v.).. Endelig vedtagelse 2017-02-09 For
3. behandling af L 102: Om overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne.. Endelig vedtagelse 2017-01-26 For
2. (sidste) behandling af B 22: Om Danmarks ratifikation af protokol om Montenegros tiltrædelse af den Nordatlantiske Traktat.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 54 A: Om konsekvensrettelser m.v. som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 67: Om avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 54 A: Om konsekvensrettelser m.v. som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn.. æf. nr. 1 (ministeren) 2016-12-15 For
3. behandling af L 37 A: Om internationale dagtilbud.. Endelig vedtagelse 2016-12-06 For
3. behandling af L 39: Om styrkelse af den finansielle stabilitet og sikring af en effektiv håndhævelse af reglerne m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 14: Om betegnelsen for B-breve og afskaffelse af udligningsordningen på postområdet. . Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 158: Om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse fra Grønland.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
2. (sidste) behandling af B 190: Om klare regler for og nye forslag til ledsageordning.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 155: Om kontrol med og den fredelige udnyttelse af nukleart materiale fra Grønland.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 165: Om styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 163: Om konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
3. behandling af L 151: Om overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
3. behandling af L 132: Om droner, justering af arbejdsmiljøregler, og afgifter og gebyrer m.v. på luftfartsområdet.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
3. behandling af L 161 A: Om forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
3. behandling af L 150: Om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, udbetaling af eksportgodtgørelse, brændstofforbruget for særlig store biler m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
3. behandling af L 162: Om voksenansvar for anbragte børn og unge.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
2. behandling af L 162: Om voksenansvar for anbragte børn og unge.. Til L 162: æf. nr. 1 (EL) 2016-05-27 Imod
2. behandling af L 162: Om voksenansvar for anbragte børn og unge.. Til L 162: æf. nr. 2 (EL) 2016-05-27 Imod
3. behandling af L 145: Om undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet.. Endelig vedtagelse 2016-05-19 For
3. behandling af L 131: Om maritim fysisk planlægning.. Endelig vedtagelse 2016-05-19 For
3. behandling af L 124: Om indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med det offentliges udbetaling og opkrævning m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-12 For
Forslag til vedtagelse nr. V 44 (DF, S, V, LA, ALT, RV, SF og KF) 2016-03-31 For
3. behandling af L 106: Om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven.. Endelig vedtagelse 2016-03-17 For
3. behandling af L 50: Om EKF Danmarks Eksportkredit.. Endelig vedtagelse 2016-01-21 For
3. behandling af L 47: Om målretning af de forebyggende hjemmebesøg.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
3. behandling af L 32: Om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
3. behandling af L 17: Om fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
2. behandling af L 64: Om forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen.. æf. nr. 1 (EL) 2015-12-18 Imod
3. behandling af L 7: Om et nyt adoptionssystem m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-17 For
3. behandling af L 26: Om ændring af investeringsregler som følge af solvens II m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-10 For
3. behandling af L 5: Om målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering m.v. . Endelig vedtagelse 2015-12-10 For
3. behandling af L 4: Om gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning.. Endelig vedtagelse 2015-12-10 For
3. behandling af L 11: Om støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v.. Endelig vedtagelse 2015-11-19 For
Buhl & Rasmussen
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]