Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Koalitionen S+DF+SF+RV+V+KF+LA+ALT


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre og Venstre og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance og Alternativet tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
3. behandling af L 206: Om udvidelse af reglerne på det sociale område om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
Eventuelt: 3. behandling af L 41: Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 196: Om liberalisering for visse spil og afgifter af spil m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 211: Om ejendomsvurderingsloven.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 212: Om ny vurderingsankenævnsstruktur og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
Eventuelt: 3. behandling af L 185: Om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 151: Om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 186: Om ændrede procedurer vedrørende nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter m.m.. 3. behandling af lovforslag nr. L 186: 2017-06-01 For
3. behandling af L 200: Om frikommunenetværk.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
3. behandling af L 193: Om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
2. behandling af L 150: Om tidlig forebyggende indsats efter serviceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen og visse andre ændringer på det sociale område.. L 150: æf. nr. 1 (EL) 2017-05-30 Imod
2. behandling af L 150: Om tidlig forebyggende indsats efter serviceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen og visse andre ændringer på det sociale område.. L 150: æf. nr. 3 (EL) 2017-05-30 Imod
2. behandling af L 150: Om tidlig forebyggende indsats efter serviceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen og visse andre ændringer på det sociale område.. L 151: æf. nr. 2 (EL) 2017-05-30 Imod
3. behandling af L 158: Om sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-30 For
2. behandling af L 206: Om udvidelse af reglerne på det sociale område om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2017-05-30 Imod
3. behandling af L 205: Om midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde på arbejdsløshedsforsikringsområdet.. Endelig vedtagelse 2017-05-30 For
3. behandling af L 149 B: Om lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v. . Endelig vedtagelse 2017-05-30 For
3. behandling af L 155: Om kapitalmarkeder.. Endelig vedtagelse 2017-05-30 For
3. behandling af L 156: Om gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter m.v. . Endelig vedtagelse 2017-05-30 For
Forslag til vedtagelse nr. V 117 (S,DF,V,LA,ALT,RV,SF,KF) 2017-05-29 For
2. (sidste) behandling af B 150: Om militært bidrag til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 141 B: Om oprettelse af klagenævn.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
Forslag til vedtagelse nr. V 82 (DF, S, V, LA, ALT, RV, SF og KF) 2017-04-25 For
3. behandling af L 98: Om anlæg af Haderup Omfartsvej.. Endelig vedtagelse 2017-04-04 For
3. behandling af L 137: Om forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.. Endelig vedtagelse 2017-03-23 For
3. behandling af L 97: Om trepartsaftale om uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-09 For
3. behandling af L 56: Om befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foretagelse af borgerlige vielser og målretning af Ankestyrelsens udvælgelse af tilsynssager m.v.).. Endelig vedtagelse 2017-02-09 For
3. behandling af L 102: Om overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne.. Endelig vedtagelse 2017-01-26 For
2. (sidste) behandling af B 22: Om Danmarks ratifikation af protokol om Montenegros tiltrædelse af den Nordatlantiske Traktat.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 67: Om avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 54 A: Om konsekvensrettelser m.v. som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn.. æf. nr. 1 (ministeren) 2016-12-15 For
3. behandling af L 54 A: Om konsekvensrettelser m.v. som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 37 A: Om internationale dagtilbud.. Endelig vedtagelse 2016-12-06 For
3. behandling af L 39: Om styrkelse af den finansielle stabilitet og sikring af en effektiv håndhævelse af reglerne m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 14: Om betegnelsen for B-breve og afskaffelse af udligningsordningen på postområdet. . Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 158: Om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse fra Grønland.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
2. (sidste) behandling af B 190: Om klare regler for og nye forslag til ledsageordning.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 165: Om styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 155: Om kontrol med og den fredelige udnyttelse af nukleart materiale fra Grønland.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 132: Om droner, justering af arbejdsmiljøregler, og afgifter og gebyrer m.v. på luftfartsområdet.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
3. behandling af L 161 A: Om forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
3. behandling af L 150: Om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, udbetaling af eksportgodtgørelse, brændstofforbruget for særlig store biler m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
3. behandling af L 162: Om voksenansvar for anbragte børn og unge.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
3. behandling af L 163: Om konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
3. behandling af L 151: Om overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
2. behandling af L 162: Om voksenansvar for anbragte børn og unge.. Til L 162: æf. nr. 2 (EL) 2016-05-27 Imod
2. behandling af L 162: Om voksenansvar for anbragte børn og unge.. Til L 162: æf. nr. 1 (EL) 2016-05-27 Imod
3. behandling af L 145: Om undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet.. Endelig vedtagelse 2016-05-19 For
3. behandling af L 131: Om maritim fysisk planlægning.. Endelig vedtagelse 2016-05-19 For
3. behandling af L 124: Om indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med det offentliges udbetaling og opkrævning m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-12 For
Forslag til vedtagelse nr. V 44 (DF, S, V, LA, ALT, RV, SF og KF) 2016-03-31 For
3. behandling af L 106: Om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven.. Endelig vedtagelse 2016-03-17 For
3. behandling af L 50: Om EKF Danmarks Eksportkredit.. Endelig vedtagelse 2016-01-21 For
3. behandling af L 17: Om fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
3. behandling af L 47: Om målretning af de forebyggende hjemmebesøg.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
3. behandling af L 32: Om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
2. behandling af L 64: Om forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen.. æf. nr. 1 (EL) 2015-12-18 Imod
3. behandling af L 7: Om et nyt adoptionssystem m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-17 For
3. behandling af L 26: Om ændring af investeringsregler som følge af solvens II m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-10 For
3. behandling af L 5: Om målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering m.v. . Endelig vedtagelse 2015-12-10 For
3. behandling af L 4: Om gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning.. Endelig vedtagelse 2015-12-10 For
3. behandling af L 11: Om støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v.. Endelig vedtagelse 2015-11-19 For
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]