Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Koalitionen S+DF+V+KF+LA


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Venstre og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
3. behandling af L 188: Om øget brug af biometri m.v. på udlændingeområdet.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 203: Om bedre rammer for ledelse på universitetsområdet.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 181: Om investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 184: Om investeringsrammer på selvejeområdet for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
2. (sidste) behandling af B 110: Om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 Imod
2. (sidste) behandling af B 47: Om Amager Fælled.. æf. nr. 1 (RV og SF) 2017-06-02 Imod
2. (sidste) behandling af B 47: Om Amager Fælled.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 Imod
Om samtykke 2017-06-02 For
3. behandling af L 121: Om modernisering af planloven m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
3. behandling af L 148: Om Det Særlige Bygningssyns sammensætning og kompetencer. 2017-06-01 For
3. behandling af L 136: Om oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og adgang til oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
3. behandling af L 199: Om afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
3. behandling af L 171: Om politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
3. behandling af L 111: Om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
3. behandling af L 122: Om nye muligheder for visse anlæg og indretninger på klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen samt inden for sø- og åbeskyttelseslinjen.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
Eventuelt: 2. behandling af L 192: Om blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere.. æf. nr. 2 (ALT) 2017-05-30 Imod
2. behandling af L 121: Om modernisering af planloven m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2017-05-30 Imod
2. behandling af L 121: Om modernisering af planloven m.v.. æf. nr. 2 (EL) 2017-05-30 Imod
2. behandling af L 121: Om modernisering af planloven m.v.. æf. nr. 4 (EL) 2017-05-30 Imod
2. behandling af L 121: Om modernisering af planloven m.v.. æf. nr. 5 (EL) 2017-05-30 Imod
2. behandling af L 121: Om modernisering af planloven m.v.. æf. nr. 7 (EL) 2017-05-30 Imod
2. behandling af L 121: Om modernisering af planloven m.v.. æf. nr. 49 (EL, ALT, SF og RV) 2017-05-30 Imod
Eventuelt: 2. behandling af L 192: Om blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere.. æf. nr. 1 (ALT) 2017-05-30 Imod
2. behandling af L 203: Om bedre rammer for ledelse på universitetsområdet.. æf. nr. 1 (EL, ALT, RV og SF) 2017-05-29 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 106 (DF, S, V, LA og KF) 2017-05-18 For
2. behandling af L 111: Om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug.. æf. nr. 2 (RV) 2017-05-18 Imod
2. behandling af L 111: Om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug.. æf. nr. 3 (RV) 2017-05-18 Imod
2. behandling af L 111: Om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug.. æf. nr. 4 (RV) 2017-05-18 Imod
2. behandling af L 111: Om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug.. æf. nr. 6 (RV) 2017-05-18 Imod
3. behandling af L 139 A: Om skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-16 For
Fortsættelse af 2. behandling af L 162: Om ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager.. æf. nr. 1 (EL, ALT og RV) 2017-05-16 Imod
3. behandling af L 153: Om mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen.. Endelig vedtagelse 2017-05-11 For
Forslag til vedtagelse nr. V 102 (S, DF, V, LA og KF) 2017-05-11 For
Forslag til vedtagelse nr. V 97 (RV, EL, ALT og SF) 2017-05-09 Imod
3. behandling af L 144: Om permanent genopdyrkningsret af landbrugsjorder.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
3. behandling af L 146: Om FE’s adgang til oplysninger om flypassagerer m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
3. behandling af L 154: Om skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse.. æf. nr. 1 (EL, ALT, RV og SF) 2017-05-04 Imod
3. behandling af L 154: Om skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse.. Endelig vedtagelse 2017-05-04 For
2. behandling af L 153: Om mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen.. æf. nr. 3 (SF) 2017-05-04 Imod
2. behandling af L 154: Om skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse.. æf. nr. 4 (EL, ALT, RV og SF) 2017-05-02 Imod
2. behandling af L 154: Om skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse.. æf. nr. 1 (EL, ALT, RV og SF) 2017-05-02 Imod
2. behandling af L 154: Om skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse.. æf. nr. 2 (EL, ALT, RV og SF) 2017-05-02 Imod
V 88 (S, DF, V, LA og KF) 2017-04-27 For
3. behandling af L 130: Om skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte.. Endelig vedtagelse 2017-04-27 For
2. (sidste) behandling af B 65: Om offentliggørelse af indsamlede overvågningsbilleder.. Endelig vedtagelse 2017-04-27 For
3. behandling af L 165: Om ændring af lånegrænse for fritidshuse.. Endelig vedtagelse 2017-04-25 For
2. behandling af L 168: Om gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet.. æf. nr. 4 (EL) 2017-04-25 Imod
3. behandling af L 105: Om udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-23 For
3. behandling af L 45: Om hold af heste og om opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-23 For
3. behandling af L 51: Om styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-21 For
Forslag til vedtagelse nr. V 29 (EL, ALT, RV og SF) 2017-01-26 Imod
3. behandling af L 94: Om afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab m.v.. Endelig vedtagelse 2017-01-19 For
3. behandling af L 73: Om øget respekt for det offentlige rum og offentlige myndigheder m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
2. (sidste) behandling af B 17: Om fortsat modtagelse af kvoteflygtninge.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 Imod
2. behandling af L 93: Om nedsættelse af registreringsafgiften.. æf. nr. 2 (SF) 2016-12-19 Imod
3. behandling af L 44: Om Miljø- og Fødevareklagenævnet.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 69: Om begrænsning af dobbeltuddannelse ved videregående uddannelser.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 48: Om en offentlig sanktionsliste over religiøse forkyndere m.fl.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 43: Om udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 71: Om PET’s opgaver i forhold til den alvorligste organiserede kriminalitet m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 38: Om bedre tilgængelighed til lægemidler ved etablering af apotekernes vagttjeneste og selvvalg af håndkøbslægemidler.. Endelig vedtagelse 2016-12-16 For
2. behandling af L 69: Om begrænsning af dobbeltuddannelse ved videregående uddannelser.. æf. nr. 2 (ALT, RV og SF) 2016-12-16 Imod
2. behandling af L 69: Om begrænsning af dobbeltuddannelse ved videregående uddannelser.. æf. nr. 3 (EL, ALT, RV og SF) 2016-12-16 Imod
3. behandling af L 38: Om bedre tilgængelighed til lægemidler ved etablering af apotekernes vagttjeneste og selvvalg af håndkøbslægemidler.. æf. nr. 1 (Pernille Schnoor (ALT)) 2016-12-16 Imod
3. behandling af L 42: Om Planklagenævnet.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 417 (finansministeren) 2016-12-14 For
2. behandling af L 64: Om organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2016-12-13 Imod
2. behandling af L 38: Om bedre tilgængelighed til lægemidler ved etablering af apotekernes vagttjeneste og selvvalg af håndkøbslægemidler.. æf. nr. 1 (EL) 2016-12-13 Imod
2. behandling af L 38: Om bedre tilgængelighed til lægemidler ved etablering af apotekernes vagttjeneste og selvvalg af håndkøbslægemidler.. æf. nr. 2 (ALT) 2016-12-13 Imod
3. behandling af L 12: Om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-06 For
2. behandling af L 12: Om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.. æf. nr. 2 (EL, ALT, RV og SF) 2016-12-01 Imod
Eventuelt: 3. behandling af L 191 A: Om ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn.. æf. nr. 1 (EL, ALT, RV og SF) 2016-06-03 Imod
Eventuelt: 3. behandling af L 191 A: Om ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 186: Om styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 187: Om ændring af straffeloven om deltagelse i væbnede konflikter i udlandet m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
2. (sidste) behandling af B 97: Om ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 Imod
2. (sidste) behandling af B 145: Om større transparens i Danmarks forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 Imod
2. (sidste) behandling af B 146: Om anvendelsen af FN's modeloverenskomst ved forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og lav- og mellemindkomstlande.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 Imod
2. behandling af L 189: Om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.. æf. nr. 10 (Josephine Fock (ALT) og Sofie Carsten Nielsen (RV)) 2016-05-31 Imod
2. (sidste) behandling af B 121: Om etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 137: Om strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning på dyreværnsområdet og ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure.. æf. nr. 5 (EL) 2016-05-31 Imod
3. behandling af L 98 B: Om skærpelse af straffen for falsk anklage.. Endelig vedtagelse 2016-05-26 For
2. behandling af L 134: Om implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter. . æf. nr. 4 (EL) 2016-05-24 Imod
2. behandling af L 134: Om implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter. . æf. nr. 8 (EL) 2016-05-24 Imod
V 68 (KF, S, DF, V og LA) 2016-05-19 For
2. behandling af L 131: Om maritim fysisk planlægning.. æf. nr. 1 (EL, ALT og SF) 2016-05-17 Imod
3. behandling af L 143: Om ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-10 For
2. behandling af L 143: Om ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2016-05-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 18: Om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas.. Endelig vedtagelse 2016-04-12 Imod
2. behandling af L 109: Om indfødsrets meddelelse.. æf. nr. 52 (RV og SF) 2016-04-05 Imod
2. behandling af L 77: Om kollektiv forvaltning af ophavsret.. æf. nr. 5 (EL) 2016-03-29 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 27 (S, DF, V, LA og KF) 2016-03-15 For
3. behandling af L 53 A: Om ophævelse af erklæringsadgang for børn og unge født og opvokset i Danmark m.v.. Endelig vedtagelse 2016-02-02 For
3. behandling af L 87: Om familiesammenføring, opholdstilladelse, gebyrer, inddragelse af asylansøgeres midler, ydelser på asylområdet m.v.. Endelig vedtagelse 2016-01-26 For
2. behandling af L 87: Om familiesammenføring, opholdstilladelse, gebyrer, inddragelse af asylansøgeres midler, ydelser på asylområdet, m.v.. æf. nr. 8 (EL, ALT, RV og SF) 2016-01-21 Imod
2. behandling af L 50: Om EKF Danmarks Eksportkredit.. æf. nr. 1 (ALT) 2016-01-19 Imod
2. behandling af L 50: Om EKF Danmarks Eksportkredit.. æf. nr. 2 (ALT) 2016-01-19 Imod
3. behandling af L 70: Om bundfradraget i NOx-afgiften, senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, afgifter på affaldsvarme m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
3. behandling af L 60: Om indfødsretsprøve.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
Eventuelt: 3. behandling af L 75: Om midlertidig indkvartering af flygtninge.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
Kun de seneste 100 afstemninger vises.
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]