Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Koalitionen S+DF+SF+RV+V+KF+LA


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre og Venstre og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
2. (sidste) behandling af B 88: Om at afholde vejledende folkeafstemning om Danmarks tiltrædelse af CETA.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 Imod
2. (sidste) behandling af B 60: Om afkortning af lange skoledage.. Endelig vedtagelse 2017-05-29 Imod
V 109 (S,DF,V,LA,RV,SF,KF) 2017-05-18 For
3. behandling af L 40: Om markedsføring.. Endelig vedtagelse 2017-04-25 For
3. behandling af L 98: Om anlæg af Haderup Omfartsvej.. æf. nr. 1 (Henning Hyllested (EL)) 2017-04-04 Imod
3. behandling af L 131: Om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum.. Endelig vedtagelse 2017-04-04 For
2. behandling af L 98: Om anlæg af Haderup Omfartsvej.. æf. nr. 1 (EL) 2017-03-30 Imod
2. behandling af L 123: Om krav om antimobbestrategi m.v. i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2017-03-21 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 50 (DF,S,V,LA,RV,SF,KF) 2017-03-14 For
3. behandling af L 101: Om forhøjelse af bundskatten og reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-21 For
3. behandling af L 92 B: Om videreførelse af vurderinger af landets faste ejendomme m.v.. Endelig vedtagelse 2017-01-10 For
3. behandling af L 90: Om udfasning af PSO-opkrævningen m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 58: Om de gymnasiale uddannelser.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 59: Om folkeskolens afgangseksamen og adgangskrav til erhvervsuddannelserne m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 81: Om internationalt udviklingssamarbejde.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 91: Om diverse ændringer på vindmølleområdet.. æf. nr. 6 (energi-, forsynings- og klimaministeren) 2016-12-19 For
3. behandling af L 78: Om forenkling af kommunernes sagsbehandling for kystbeskyttelsesprojekter.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
Eventuelt: 2. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
2. behandling af L 81: Om internationalt udviklingssamarbejde.. æf. nr. 4 (EL og ALT) 2016-12-15 Imod
2. behandling af L 81: Om internationalt udviklingssamarbejde.. æf. nr. 5 (EL og ALT) 2016-12-15 Imod
2. behandling af L 81: Om internationalt udviklingssamarbejde.. æf. nr. 7 (EL og ALT) 2016-12-15 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 54 (finansministeren) 2016-12-14 For
3. behandling af L 18: Om kriminalisering af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring.. 3. behandling af lovforslag nr. L 18: 2016-12-13 For
3. behandling af L 10: Om effektivisering af den almene boligsektors drift og forsøg med varmeregnskaber m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-06 For
3. behandling af L 13: Om indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. . Endelig vedtagelse 2016-12-06 For
3. behandling af L 36: Om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-06 For
Forslag til vedtagelse nr. V 13 (DF, S, V, LA, SF og KF) 2016-12-01 For
2. behandling af L 36: Om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.. æf. nr. 2 (ALT) 2016-11-29 Imod
3. behandling af L 26 B: Om ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
2. behandling af L 36: Om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2016-11-29 Imod
2. (sidste) behandling af B 179: Om forbedring af seniorførtidspensionsordningen.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 180: Om forbedret sagsbehandling og forbedring af forholdene for langvarigt syge.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
3. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 4 (Finn Sørensen (EL)) 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 78: Om ændring af rentesatser for SU-lån under studietiden.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 Imod
2. behandling af L 182: Om forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.. æf. nr. 2 (EL) 2016-05-31 Imod
2. (sidste) behandling af B 114: Om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer.. Endelig vedtagelse 2016-05-27 Imod
3. behandling af L 160: Om udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud.. Endelig vedtagelse 2016-05-24 For
3. behandling af L 133: Om hastighedsgrænser på motortrafikveje og bødetaksten for hastighedsoverskridelser på visse motortrafikveje.. Endelig vedtagelse 2016-05-03 For
Om samtykke 2016-03-31 For
2. (sidste) behandling af B 15: Om en folkeafstemning om børsnotering af DONG Energy.. Endelig vedtagelse 2016-03-31 Imod
Om samtykke 2016-03-30 For
3. behandling af L 16: Om udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
3. behandling af L 49: Om tilskud til fjernundervisning m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-17 For
2. behandling af L 55: Om midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2015-12-17 Imod
3. behandling af L 10: Om net- og informationssikkerhed.. Endelig vedtagelse 2015-12-10 For
3. behandling af L 19: Om udbudsloven.. 3. behandling af lovforslag nr. L 19: 2015-11-19 For
2. (sidste) behandling af B 8: Om et supplerende dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL.. Endelig vedtagelse 2015-11-10 For
2. (sidste) behandling af B 3: Om folkeafstemning vedrørende dansk deltagelse i EU-samarbejdet om asyl og indvandring.. Endelig vedtagelse 2015-11-10 Imod
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]