Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Koalitionen S+DF+RV+V+KF+LA


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre og Venstre og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
3. behandling af L 195: Om skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
2. (sidste) behandling af B 104: Om annullering af planlagte besparelser i SKAT.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 Imod
2. (sidste) behandling af B 79: Om ændring i lovgivning om frit valg i ældreplejen. . Endelig vedtagelse 2017-06-01 Imod
2. (sidste) behandling af B 130: Om behandlingsret inden for behandling af type 1-diabetes.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 Imod
2. (sidste) behandling af B 147: Om bedre tandpleje.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 Imod
3. behandling af L 192: Om blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
2. (sidste) behandling af B 74: Om tiltrædelse af økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og Canada.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
2. (sidste) behandling af B 78: Om krav til private aktørers soliditet og garantistillelse i den kommunale hjemmepleje.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 Imod
3. behandling af L 149 A: Om ændring af reglerne for lægdommere. Endelig vedtagelse 2017-05-30 For
2. behandling af L 158: Om sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2017-05-23 Imod
2. behandling af L 147: Om ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.. æf. nr. 2 (EL) 2017-05-23 Imod
3. behandling af L 163: Om ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer.. Endelig vedtagelse 2017-05-18 For
2. behandling af L 172: Om at skadesforsikringsselskaber i EU/EØS kan tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber m.v. . æf. nr. 2 (SF) 2017-05-09 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 94 (S, V, LA og KF) 2017-05-09 For
3. behandling af L 110: Om implementering af dele af Hongkongkonventionen.. æf. nr. 2 (EL) 2017-05-09 Imod
2. behandling af L 110: Om implementering af dele af Hongkongkonventionen.. æf. nr. 2 (EL) 2017-04-20 Imod
2. behandling af L 110: Om implementering af dele af Hongkongkonventionen.. æf. nr. 3 (EL) 2017-04-20 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 57 (S, DF, V, LA, RV og KF) 2017-03-28 For
3. behandling af L 128: Om digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og andre ændringer på barsels- og sygedagpengeområdet m.v.. Endelig vedtagelse 2017-03-23 For
3. behandling af L 133: Om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.. Endelig vedtagelse 2017-03-21 For
3. behandling af L 53: Om forsikring af frivillige m.v. på det sociale område.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 For
2. behandling af L 53: Om forsikring af frivillige m.v. på det sociale område.. æf. nr. 2 (EL og SF) 2017-02-28 Imod
2. behandling af L 53: Om forsikring af frivillige m.v. på det sociale område.. æf. nr. 3 (EL) 2017-02-28 Imod
3. behandling af L 114: Om ny regulering af husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-23 For
2. (sidste) behandling af B 56: Om dansk militært bidrag til amerikansk hangarskibsgruppe m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-09 For
Forslag til vedtagelse nr. V 34 (DF, S, V, LA, RV og KF) 2017-02-07 For
Forslag til vedtagelse nr. V 36 (DF, S, V, LA, RV og KF) 2017-02-07 For
2. behandling af L 97: Om trepartsaftale om uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2017-02-07 Imod
2. behandling af L 97: Om trepartsaftale om uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen m.v.. æf. nr. 4 (EL) 2017-02-07 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 33 (S, DF, V, LA, RV og KF) 2017-02-07 For
Forslag til vedtagelse nr. V 31 (S, DF, V, LA, RV og KF) 2017-01-31 For
Forslag til vedtagelse nr. V 26 (S, DF, V, LA , RV og KF) 2017-01-26 For
Forslag til vedtagelse nr. V 23 (DF, S, V, LA, RV og KF) 2017-01-19 For
3. behandling af L 33: Om det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
2. behandling af L 92: Om videreførelse af vurderinger af landets faste ejendomme m.v.. æf. nr. 12 (ALT) 2016-12-19 Imod
3. behandling af L 75: Om justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage.. Endelig vedtagelse 2016-12-16 For
3. behandling af L 74: Om ændret kommunal medfinansiering på det regionale område m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-16 For
3. behandling af L 2: Om udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 3: Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2019 som konsekvens af regeringens 2025-plan.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 63: Om dagpenge for unge under 25 år og ph.d.-studerende.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
2. behandling af L 87: Om harmonisering af skoleydelse på produktionsskoler til et SU-lignende niveau m.v.. æf. nr. 1 (SF) 2016-12-15 Imod
3. behandling af L 17: Om initiativer mod handel med hash m.v. og om politiets anvendelse af peberspray.. Endelig vedtagelse 2016-12-13 For
2. behandling af L 63: Om dagpenge for unge under 25 år og ph.d.-studerende.. æf. nr. 2 (EL, ALT og SF) 2016-12-13 Imod
2. behandling af L 10: Om effektivisering af den almene boligsektors drift og forsøg med varmeregnskaber m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2016-12-01 Imod
2. behandling af L 6: Om ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn.. æf. nr. 8 (EL, SF og ALT) 2016-11-29 Imod
3. behandling af L 25 A: Om lempelse af elafgift for forlystelser.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
2. behandling af L 6: Om ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn.. æf. nr. 3 (EL, SF og ALT) 2016-11-29 Imod
2. behandling af L 6: Om ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn.. æf. nr. 5 (EL, SF og ALT) 2016-11-29 Imod
2. behandling af L 6: Om ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn.. æf. nr. 6 (EL, SF og ALT) 2016-11-29 Imod
2. (sidste) behandling af B 127: Om afskaffelse af det skattefri omkostningstillæg for folketingsmedlemmer m.m.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 138: Om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP's investeringer.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 184: Om en styrkelse af revalideringsindsatsen.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 106: Om ophævelse af krav om forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 125: Om handicaptilgængeligt politisk materiale.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 34 (EL) 2016-05-31 Imod
3. behandling af L 134: Om implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter. . Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 6 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 21 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 35 (EL) 2016-05-31 Imod
2. (sidste) behandling af B 80: Om en nedslidningspensionsordning.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 8 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 22 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 37 (EL) 2016-05-31 Imod
2. (sidste) behandling af B 99: Om øget regulering af realkreditinstitutters og realkreditforeningers mulighed for at hæve bidragssatser og kursskæringsgebyrer.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 12 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 23 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 41 (EL) 2016-05-31 Imod
2. (sidste) behandling af B 126: Om fysisk tilgængelighed til valghandlinger.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 13 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 25 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 27 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 45 (EL) 2016-05-31 Imod
2. (sidste) behandling af B 116: Om annullering af planlagte besparelser i SKAT.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 14 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 31 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 46 (EL) 2016-05-31 Imod
2. (sidste) behandling af B 149: Om konsekvensanalyse af lovforslags betydning for retssikkerheden.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 17 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 32 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 4 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 18 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 33 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 5 (EL) 2016-05-31 Imod
2. behandling af L 181: Om fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem og månedsudbetaling af dagpenge m.v.. æf. nr. 20 (EL) 2016-05-31 Imod
2. (sidste) behandling af B 130: Om ændring af valgretsalderen til Folketinget til 16 år.. Endelig vedtagelse 2016-05-27 Imod
2. behandling af L 159: Om ændring af flere love som følge af forordning om markedsmisbrug m.v.. æf. nr. 9 (EL, ALT og SF) 2016-05-27 Imod
2. behandling af L 159: Om ændring af flere love som følge af forordning om markedsmisbrug m.v.. æf. nr. 14 (EL, ALT og SF) 2016-05-27 Imod
2. behandling af L 164: Om udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde.. æf. nr. 1 (SF) 2016-05-26 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 71 (S, DF, V, LA, RV og KF) 2016-05-24 For
3. behandling af L 101: Om indførelse af certificeringsordning vedrørende tekniske forhold i byggeriet m.v.. Endelig vedtagelse 2016-04-21 For
Eventuelt: 2. (sidste) behandling af B 108: Om militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien.. Endelig vedtagelse 2016-04-19 For
Eventuelt: 2. (sidste) behandling af B 107: Om at trække aktstykke 73 af 17. marts 2016 om formålsbestemte indtægter til flygtningefaciliteten for Tyrkiet tilbage.. Endelig vedtagelse 2016-03-31 Imod
2. behandling af L 102: Om anlæg af letbanen på Ring 3 m.v.. æf. nr. 1 (EL og ALT) 2016-03-29 Imod
2. behandling af L 102: Om anlæg af letbanen på Ring 3 m.v.. æf. nr. 4 (EL og ALT) 2016-03-29 Imod
2. behandling af L 93: Om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.. æf. nr. 1 (EL) 2016-03-01 Imod
2. behandling af L 94: Om indførelse af register over reelle ejere.. æf. nr. 1 (SF) 2016-02-25 Imod
2. behandling af L 94: Om indførelse af register over reelle ejere.. æf. nr. 2 (SF) 2016-02-25 Imod
2. behandling af L 79: Om sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte.. Æf. nr. 1 (El, ALT og SF) 2016-02-11 Imod
2. behandling af L 48: Om blodprøveudtagelse, videokommunikation ved fristforlængelser m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2016-02-09 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 19 (DF, S, V, LA, RV og KF) 2016-02-02 For
Kun de seneste 100 afstemninger vises.
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]