Koalitionen DF+V+KF+LA


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Dansk Folkeparti og Venstre og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
2. behandling af L 40: Om markedsføring.. æf. nr. 1 (SF) 2017-04-20 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 75 (ALT, S, EL, RV og SF) 2017-04-20 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 77 (DF, V, LA og KF) 2017-04-20 For
3. behandling af L 113: Om alderskrav for unge personers beskæftigelse og alderskrav til alkoholbevillingshavere og bestyrere m.v.. Endelig vedtagelse 2017-04-20 For
2. behandling af L 113: Om alderskrav for unge personers beskæftigelse og alderskrav til alkoholbevillingshavere og bestyrere m.v.. æf. nr. 5 (EL og ALT) 2017-04-18 Imod
2. behandling af L 113: Om alderskrav for unge personers beskæftigelse og alderskrav til alkoholbevillingshavere og bestyrere m.v.. æf. nr. 6 (SF og RV) 2017-04-18 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 52 (DF, V, LA og KF) 2017-03-23 For
3. behandling af L 104: Om fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 For
Forslag til vedtagelse nr. V 44 (DF, V, LA og KF) 2017-02-28 For
Forslag til vedtagelse nr. V 46 (DF, V, LA og KF) 2017-02-28 For
Forslag til vedtagelse nr. V 49 (V, DF, LA og KF) 2017-02-28 For
Forslag til vedtagelse nr. V 42 (DF, V, LA og KF) 2017-02-23 For
Forslag til vedtagelse nr. V 38 (DF, V, LA og KF) 2017-02-09 For
2. behandling af L 45: Om hold af heste og om opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste m.v.. æf. nr. 2 (S) 2017-02-02 Imod
2. behandling af L 45: Om hold af heste og om opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste m.v.. æf. nr. 5 (S) 2017-02-02 Imod
2. behandling af L 102: Om overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne.. æf. nr. 1 (EL) 2017-01-19 Imod
3. behandling af L 93: Om nedsættelse af registreringsafgiften.. Endelig vedtagelse 2017-01-10 For
3. behandling af L 86: Om ophævelse af optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 34: Om afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner.. Forslag om afbrydelse 2016-12-19 Imod
3. behandling af L 34: Om afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 87: Om harmonisering af skoleydelse på produktionsskoler til et SU-lignende niveau m.v.. æf. nr. 1 (S og RV) 2016-12-19 Imod
3. behandling af L 87: Om harmonisering af skoleydelse på produktionsskoler til et SU-lignende niveau m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
2. behandling af L 58: Om de gymnasiale uddannelser.. Til L 58: æf. nr. 5 (S) 2016-12-16 Imod
Eventuelt: 2. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 523 (S, EL, ALT, RV og SF) 2016-12-15 Imod
2. behandling af L 34: Om afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner.. æf. nr. 3 (EL) 2016-12-15 Imod
2. behandling af L 88: Om øvre grænse for kursusuger i årselevberegning på efterskoler m.v.. æf. nr. 1 (EL) 2016-12-15 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 445 (S) 2016-12-14 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 446 (S) 2016-12-14 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 449 (RV) 2016-12-14 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 452 (SF) 2016-12-14 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 455 (S og SF) 2016-12-14 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 43 (finansministeren) 2016-12-14 For
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 456 (SF) 2016-12-14 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 434 (SF) 2016-12-14 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 497 (finansministeren) 2016-12-14 For
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 435 (SF) 2016-12-14 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 437 (SF) 2016-12-14 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 442 (S og SF) 2016-12-14 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 444 (S) 2016-12-14 Imod
2. behandling af L 68: Om it-beredskab i el- og naturgassektorerne m.v.. æf. nr. 1 (S, EL, ALT, RV og SF) 2016-12-13 Imod
3. behandling af L 11: Om ændring af Flygtningenævnets sammensætning m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-06 For
Redegørelse nr. V 19 (DF, V, LA og KF) 2016-12-05 For
3. behandling af L 23: Om ejerregistrering og betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v. på selskabsområdet. . Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
2. behandling af L 23: Om ejerregistrering og betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v. på selskabsområdet. . æf. nr. 2 (S, EL, ALT og SF) 2016-11-29 Imod
2. behandling af L 23: Om ejerregistrering og betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v. på selskabsområdet. . æf. nr. 3 (S, EL, ALT og SF) 2016-11-29 Imod
3. behandling af L 4: Om jobreform fase I og arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.. Endelig vedtagelse 2016-11-24 For
2. behandling af L 4: Om jobreform fase I og arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.. æf. nr. 2 (EL) 2016-11-22 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 8 (DF, V, LA og KF) 2016-11-15 For
Forslag til vedtagelse nr. V 9 (S, EL, ALT, RV og SF) 2016-11-15 Imod
Redegørelse nr. V 2 (DF, V, LA og KF) 2016-10-06 For
Forslag til vedtagelse nr. V 82 (DF, V, LA og KF) 2016-06-03 For
3. behandling af L 180: Om nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
2. (sidste) behandling af B 89: Om at tilbageføre omprioriteringsbidraget til kommunerne.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 101: Om bedre muligheder for erstatning til børn, der har været udsat for svigt og overgreb.. æf. nr. 2 (S, EL, ALT, RV og SF) 2016-06-02 Imod
3. behandling af L 71: Om nedsættelse af fondes generelle konsolideringsfradrag og ophævelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats. 3. behandling af lovforslag nr. L 71: 2016-06-02 For
V 81 (DF, V, LA og KF) 2016-06-01 For
3. behandling af L 161 B: Om nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
2. (sidste) behandling af B 109: Om at fastholde økologimålsætningen.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 Imod
2. (sidste) behandling af B 165: Om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v.. æf. nr. 2 (Kim Christiansen (DF)) 2016-05-31 For
2. behandling af L 189: Om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.. æf. nr. 11 (Josephine Fock (ALT) og Sofie Carsten Nielsen (RV)) 2016-05-31 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 76 (EL, S, ALT, RV og SF) 2016-05-27 Imod
2. behandling af L 161: Om forsøgsordning, hvorefter 17-årige kan erhverve kørekort til almindelig bil samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lilleknallert). . æf. nr. 3 (transport- og bygningsministeren) 2016-05-24 For
Forslag til vedtagelse nr. V 63 (DF, V, LA og KF) 2016-05-19 For
Forslag til vedtagelse nr. V 59 (EL, S, ALT, RV og SF) 2016-05-17 Imod
2. behandling af L 146: Om gennemførelse af ændringer i revisordirektivet m.v.. æf. nr. 14 (S og RV) 2016-05-17 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 57 (S, EL, ALT, RV og SF) 2016-05-17 Imod
3. behandling af L 126: Om målretning af befordringsrabatordningen for studerende ved videregående uddannelser.. Endelig vedtagelse 2016-05-17 For
3. behandling af L 127: Om målgrupper og satse for statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelser.. Endelig vedtagelse 2016-05-17 For
2. behandling af L 131: Om maritim fysisk planlægning.. æf. nr. 2 (S og RV) 2016-05-17 Imod
2. behandling af L 131: Om maritim fysisk planlægning.. æf. nr. 3 (S og RV) 2016-05-17 Imod
2. behandling af L 131: Om maritim fysisk planlægning.. æf. nr. 4 (S og RV) 2016-05-17 Imod
2. behandling af L 146: Om gennemførelse af ændringer i revisordirektivet m.v.. æf. nr. 1 (S og RV) 2016-05-17 Imod
2. behandling af L 146: Om gennemførelse af ændringer i revisordirektivet m.v.. æf. nr. 3 (S og RV) 2016-05-17 Imod
2. behandling af L 146: Om gennemførelse af ændringer i revisordirektivet m.v.. æf. nr. 4 (S og RV) 2016-05-17 Imod
2. behandling af L 146: Om gennemførelse af ændringer i revisordirektivet m.v.. æf. nr. 8 (S og RV) 2016-05-17 Imod
3. behandling af L 82: Om ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer.. Endelig vedtagelse 2016-04-26 For
2. (sidste) behandling af B 48: Om gennemførelse af initiativerne i planen »Dansk velfærd i Europa«.. Endelig vedtagelse 2016-04-21 For
2. behandling af L 77: Om kollektiv forvaltning af ophavsret.. æf. nr. 3 (EL) 2016-03-29 Imod
2. behandling af L 77: Om kollektiv forvaltning af ophavsret.. æf. nr. 4 (EL) 2016-03-29 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 33 (V, DF, LA og KF) 2016-03-17 For
3. behandling af L 113: Om nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel og ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.. æf. nr. 3 (S) 2016-03-17 Imod
3. behandling af L 113: Om nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel og ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.. Endelig vedtagelse 2016-03-17 For
3. behandling af L 111: Om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.. Endelig vedtagelse 2016-03-17 For
2. behandling af L 113: Om nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel og ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.. æf. nr. 10 (EL) 2016-03-15 Imod
2. behandling af L 113: Om nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel og ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.. æf. nr. 12 (EL) 2016-03-15 Imod
2. behandling af L 113: Om nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel og ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.. æf. nr. 23 (EL) 2016-03-15 Imod
2. behandling af L 113: Om nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel og ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.. æf. nr. 2 (EL) 2016-03-15 Imod
2. behandling af L 113: Om nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel og ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.. æf. nr. 3 (EL) 2016-03-15 Imod
2. behandling af L 113: Om nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel og ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.. æf. nr. 6 (EL) 2016-03-15 Imod
3. behandling af L 96: Om fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016.. Endelig vedtagelse 2016-02-25 For
3. behandling af L 68: Om justering af reglerne om kvælstofnormer.. Endelig vedtagelse 2016-02-25 For
2. behandling af L 91: Om ny og forbedret regulering af den danske vandsektor.. æf. nr. 4 (S, EL, RV og SF) 2016-02-09 Imod
3. behandling af L 88: Om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.. Endelig vedtagelse 2016-02-04 For
3. behandling af L 89: Om kønsopdelt lønstatistik.. Endelig vedtagelse 2016-02-04 For
2. behandling af L 89: Om kønsopdelt lønstatistik.. æf. nr. 1 (S) 2016-02-02 Imod
3. behandling af L 59: Om ophævelse af lov om randzoner.. Endelig vedtagelse 2016-01-21 For
3. behandling af L 66: Om ændret minimumskrav til mentorindsats på beskæftigelsesområdet, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
3. behandling af L 69: Om nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
2. behandling af L 64: Om forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen.. æf. nr. 2 (ALT) 2015-12-18 Imod
3. behandling af L 2: Om udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019.. Endelig vedtagelse 2015-12-17 For
Kun de seneste 100 afstemninger vises.
Buhl & Rasmussen
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]