Koalitionen S+DF+SF+RV+V+EL+KF+LA+ALT


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre og Venstre og Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance og Alternativet tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
3. behandling af L 176: Om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 177: Om mellemkommunal refusion ved efterværn på det sociale område.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 178: Om ægtefællers økonomiske forhold.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 179: Om ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 159: Om hygiejnekursus for visse personer, der håndterer svin, m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 166: Om at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 167 A: Om afvikling af kontaktpersonordningen.. Endelig vedtagelse 2017-05-18 For
3. behandling af L 173: Om Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-18 For
3. behandling af L 139 B: Om ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark.. Endelig vedtagelse 2017-05-16 For
3. behandling af L 172: Om markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler til forbrugere.. Endelig vedtagelse 2017-05-11 For
3. behandling af L 182 A: Om ændringer af diverse skatte- og afgiftsordninger.. Endelig vedtagelse 2017-05-11 For
3. behandling af L 134: Om biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
3. behandling af L 152: Om tilskud til nyhedsmedier i grænselandet.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
3. behandling af L 110: Om implementering af dele af Hongkongkonventionen.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
3. behandling af L 140: Om arbejdsmiljø på Grønland og betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-04 For
3. behandling af L 138: Om lønnede projektorienterede uddannelsesforløb i visse lande m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-02 For
Udvalgets indstilling 2017-04-27 For
3. behandling af L 127: Om oprettelse af en ny særtilskudspulje for kommuner og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet.. Endelig vedtagelse 2017-04-27 For
3. behandling af L 168: Om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.. Endelig vedtagelse 2017-04-27 For
Eventuelt: 3. behandling af L 169: Om agentur for Retshåndhævelsessamarbejde og Europol.. Endelig vedtagelse 2017-04-27 For
3. behandling af L 129: Om international kompetence i ægteskabssager på Færøerne.. Endelig vedtagelse 2017-04-25 For
2. (sidste) behandling af B 141: Om statsregnskabet for finansåret 2015.. Endelig vedtagelse 2017-04-25 For
3. behandling af L 117: Om videnskabelig uredelighed m.v.. Endelig vedtagelse 2017-04-20 For
3. behandling af L 118: Om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.. Endelig vedtagelse 2017-04-20 For
3. behandling af L 143: Om medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling.. Endelig vedtagelse 2017-04-20 For
3. behandling af L 112: Om implementering af visse direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område for søfarende m.v.. Endelig vedtagelse 2017-04-04 For
3. behandling af L 116: Om stedbestemt information.. Endelig vedtagelse 2017-03-28 For
3. behandling af L 7: Om Haagerkonventionen af 2007.. Endelig vedtagelse 2017-03-21 For
Udvalgets indstilling 2017-03-14 For
3. behandling af L 50: Om obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.v. . Endelig vedtagelse 2017-03-14 For
3. behandling af L 115: Om tillægsbevilling for finansåret 2016.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 For
3. behandling af L 55: Om udstedelse af legitimationskort.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 For
Udvalgets indstilling 2017-02-28 For
3. behandling af L 99: Om godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet. . Endelig vedtagelse 2017-02-28 For
Forslag til vedtagelse nr. V 40 (DF,S,V,EL,LA,ALT,RV,SF,KF) 2017-02-23 For
3. behandling af L 109: Om opfølgning på folkeskolereformen m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-21 For
3. behandling af L 52: Om offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-21 For
3. behandling af L 72: Om telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-02 For
3. behandling af L 77: Om nedsættelse af miljøbidraget til skrotning af biler m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-02 For
Udvalgets indstilling 2017-01-31 For
3. behandling af L 95: Om etablering af en bisidderordning på sundhedsområdet m.v.. Endelig vedtagelse 2017-01-26 For
3. behandling af L 65: Om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.. Endelig vedtagelse 2017-01-19 For
3. behandling af L 66: Om adresseloven.. Endelig vedtagelse 2017-01-19 For
3. behandling af L 92 A: Om videreførelse af vurderinger af landets faste ejendomme m.v.. Endelig vedtagelse 2017-01-10 For
3. behandling af L 88: Om øvre grænse for kursusuger i årselevberegning på efterskoler m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 89: Om voksenundervisning for tosprogede m.m.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 80: Om jobordning for veteraner.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 83: Om sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 84: Om beløb til Grønlands Selvstyre for visse spil.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
2. (sidste) behandling af B 27: Folketingets Ombudsmands beretning for 2015.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 60: Om fjernelse af køretøjer på statsveje og om langsomme køretøjer på motorveje over faste forbindelser.. 3. behandling af lovforslag nr. L 60: 2016-12-19 For
3. behandling af L 91: Om diverse ændringer på vindmølleområdet.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 61: Om varetagelse af betalingsanlæg på brugerfinansieret infrastruktur m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 62: Om hørekrav for førere af visse motorkøretøjer.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 82: Om opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscenteret European Spallation Sourceess i Sverige m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 85: Om justering af arbejdsgiverbidrag og midlertidige bonusordninger for 2017 m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
Udvalgets indstilling 2016-12-15 For
3. behandling af L 31: Om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 57: Om ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 64: Om organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 68: Om it-beredskab i el- og naturgassektorerne m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 46: Om indfødsrets meddelelse.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 51 (finansministeren) 2016-12-14 For
Forslag til vedtagelse nr. V 22 (S, V, LA, RV, SF og KF) 2016-12-13 For
3. behandling af L 16: Om ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrørende visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder.. Endelig vedtagelse 2016-12-13 For
3. behandling af L 19: Om strakstilhold.. Endelig vedtagelse 2016-12-13 For
3. behandling af L 22: Om tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-08 For
Eventuelt: 3. behandling af L 96: Om udvidelse af dækningsområdet for garantifonden for skadesforsikringsselskaber m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-08 For
3. behandling af L 8: Om opfølgning på socialtilsynsreformen m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-06 For
3. behandling af L 24: Om styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en enhed om håndhævelse og piratkopiering m.v. . Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 29: Om tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform og forskellige andre ændringer.. Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 35: Om nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet.. Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 5: Om fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v. . Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 6: Om ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn.. Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 32: Om rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen m.v.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 26 A: Om forskellige ændringer af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven og skattekontrolloven m.v.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 15: Om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 21: Om behandling af erstatningssager om overtrædelser af konkurrenceretten.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 25 B: Om ændring af fusionsskatteloven og selskabsskatteloven.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
2. (sidste) behandling af B 2: Om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.. Endelig vedtagelse 2016-10-27 For
Udvalgets indstilling 2016-10-13 For
Udvalgets indstilling (godkendelse af stedfortrædere) 2016-09-06 For
Udvalgets indstilling (vedr. de grønlandske mandater) 2016-09-06 For
2. (sidste) behandling af B 197: Om et dansk bidrag til en international maritim operation med henblik på borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager.. Endelig vedtagelse 2016-08-19 For
Eventuelt: 3. behandling af L 191 B: Om overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 159: Om ændring af flere love som følge af forordning om markedsmisbrug m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 152: Om visse konsekvensændringer af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 182: Om forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 179: Om nedsættelse af færgetakster til og fra visse øer.. æf. nr. 1 (Roger Matthisen (ALT)) 2016-06-03 For
3. behandling af L 179: Om nedsættelse af færgetakster til og fra visse øer.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 164: Om udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 153: Om inklusionsboliger.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 175: Om meddelelse af indfødsret.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
2. (sidste) behandling af B 101: Om bedre muligheder for erstatning til børn, der har været udsat for svigt og overgreb.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
Forslag til vedtagelse nr. V 79 (EL, S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF, IA, T og JF) 2016-06-02 For
3. behandling af L 42: Om videoafhøring af børn og unge i kriminalsager i Grønland m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 58: Om forbud mod GMO dyrkning m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 137: Om strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning på dyreværnsområdet og ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 173: Om Energinet.dk's naturgasdistributionsvirksomhed m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 174: Om kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
Kun de seneste 100 afstemninger vises.
Buhl & Rasmussen
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]