Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Koalitionen S+DF+RV+V+KF+LA+ALT


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre og Venstre og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance og Alternativet tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
Eventuelt: 3. behandling af L 157: Om betalinger.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
2. (sidste) behandling af B 127: Om etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 Imod
1. (eneste) behandling af B 145: Om ændring af reglerne om udbetaling af skattefri efterlønspræmie.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 65 (S, DF, V, LA, RV og KF) 2017-04-04 For
3. behandling af L 145: Om etablering af målrettede efterafgrøder.. Endelig vedtagelse 2017-03-30 For
3. behandling af L 28: Om opfølgning på retssikkerhedspakken på skatteområdet.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
2. (sidste) behandling af B 197: Om et dansk bidrag til en international maritim operation med henblik på borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager.. Afstemning ændringsforslag 2016-08-19 Imod
2. (sidste) behandling af B 65: Om satsregulering af politikeres vederlag.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 Imod
2. (sidste) behandling af B 12: Om etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder.. Endelig vedtagelse 2016-05-27 Imod
2. (sidste) behandling af B 137: Om arbejdsgivernes pligt til jobopslag.. 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 137: 2016-05-24 Imod
3. behandling af L 141: Om overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver og nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.. Endelig vedtagelse 2016-04-26 For
3. behandling af L 140: Om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.. Endelig vedtagelse 2016-04-26 For
2. behandling af L 116: Om sikring af søfarendes økonomiske stilling m.v.. 2. behandling af lovforslag nr. L 116: 2016-04-19 Imod
3. behandling af L 122: Om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.. Endelig vedtagelse 2016-03-17 For
3. behandling af L 85: Om udlån af tjenestemænd og ophævelse af bestemmelser om DSB S-tog A/S m.v. . Endelig vedtagelse 2016-02-23 For
3. behandling af L 63: Om bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer.. Endelig vedtagelse 2016-01-21 For
3. behandling af L 56 A: Om momsgodtgørelse for ambassader, momskontrol, Køretøjsregisteret, befordringsfradrag m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
Fortsættelse af 2. behandling af L 56: Om momsgodtgørelse for ambassader, momskontrol, Køretøjsregisteret, befordringsfradrag m.v.. æf. nr. 3 (EL) 2015-12-18 Imod
1. del af 3. behandling af L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2016.. æf. nr. 377 (EL) 2015-12-16 Imod
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]