Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Koalitionen S+DF+SF+RV+V+EL+KF+ALT


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre og Venstre og Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti og Alternativet tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
3. behandling af L 172: Om ændring af støtteordninger til biogas.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
2. (sidste) behandling af B 69: Om bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 61 (LA) 2016-05-17 Imod
V 55 (S, DF, V, ALT, RV, SF og KF) 2016-05-12 For
Forslag til vedtagelse nr. V 51 (LA) 2016-05-10 Imod
3. behandling af L 130: Om valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.. Endelig vedtagelse 2016-04-21 For
3. behandling af L 110: Om grundkapital, kapitalindskud og totaløkonomiske merinvesteringer m.v. på almenbolig- og friplejeboligområdet. . Endelig vedtagelse 2016-03-17 For
3. behandling af L 93: Om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.. Endelig vedtagelse 2016-03-03 For
3. behandling af L 94: Om indførelse af register over reelle ejere.. Endelig vedtagelse 2016-03-01 For
3. behandling af L 57: Om finansiering af kontrolkampagner og kosttilskudskontrol m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-21 For
3. behandling af L 56 B: Om tilpasning af adgangen til indhentelse af oplysninger 2015-12-21 For
3. behandling af L 15: Om natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-08 For
3. behandling af L 37: Om gennemførelse af UCITS V-direktivet m.v.. Endelig vedtagelse 2015-12-04 For
3. behandling af L 1: Om tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet.. Endelig vedtagelse 2015-08-26 For
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]