Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Koalitionen S+SF+RV+V+EL+KF+LA+ALT


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre og Venstre og Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance og Alternativet tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
2. (sidste) behandling af B 75: Om en konsekvent linje over for asylansøgere, der begår kriminalitet i Danmark.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 Imod
2. (sidste) behandling af B 121: Om dobbelt statsborgerskab.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 Imod
3. behandling af L 189: Om indfødsrets meddelelse.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
Forslag til vedtagelse nr. V 113 (S,V,LA,ALT,RV,SF,KF,IA,UFG,T,JF) 2017-05-29 For
V 115 (DF) 2017-05-29 Imod
2. (sidste) behandling af B 138: Om genforhandling af rabat for dansk EU-medlemskab.. Endelig vedtagelse 2017-05-29 Imod
2. (sidste) behandling af B 94: Om ændring af indfødsretsloven.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 Imod
2. (sidste) behandling af B 51: Om afvisning af asylansøgere ved grænsen.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 Imod
3. behandling af L 182 B: Om skattefrihed for befordringsgodtgørelse under integrationsgrunduddannelse.. Endelig vedtagelse 2017-05-11 For
3. behandling af L 27: Om justering af fondes adgang til fradrag for ikkealmennyttige uddelinger.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
Forslag til vedtagelse nr. V 99 (DF) 2017-05-09 Imod
3. behandling af L 160: Om forsøg i folkekirken.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
2. (sidste) behandling af B 13: Om forbud mod minoritetssærhensyn i offentlige institutioner.. Endelig vedtagelse 2017-05-04 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 89 (DF) 2017-05-02 Imod
2. behandling af L 162: Om ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager.. Om afbrydelse 2017-05-02 For
2. behandling af L 160: Om forsøg i folkekirken.. æf. nr. 2 (DF) 2017-05-02 Imod
2. behandling af L 130: Om skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte.. æf. nr. 1 (DF) 2017-04-25 Imod
2. behandling af L 107: Om udvidet obligatorisk dagtilbud m.v.. æf. nr. 5 (DF) 2017-04-20 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 73 (DF) 2017-04-20 Imod
2. (sidste) behandling af B 9: Om indførelse af brugerbetaling for tolkeydelser.. Endelig vedtagelse 2017-04-04 Imod
3. behandling af L 126: Om ændring af udlændingeloven som følge af forordning om den europæiske grænse- og kystvagt m.v.. Endelig vedtagelse 2017-03-14 For
2. (sidste) behandling af B 38: Om indkvartering af mindreårige asylansøgere.. Endelig vedtagelse 2017-03-14 Imod
2. (sidste) behandling af B 48: Om loft for tildeling af dansk statsborgerskab.. Endelig vedtagelse 2017-03-14 Imod
2. (sidste) behandling af B 5: Om afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 Imod
2. (sidste) behandling af B 15: Om forbud mod minareter.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 Imod
2. (sidste) behandling af B 16: Om EU-borgeres medvirken til dokumentation af lovligt ophold i Danmark.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 Imod
3. behandling af L 119: Om inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 For
3. behandling af L 108: Om overførsel af opgaver fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet m.v. . Endelig vedtagelse 2017-02-21 For
Forslag til vedtagelse nr. V 27 (DF) 2017-01-26 Imod
2. (sidste) behandling af B 19: Om kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
2. (sidste) behandling af B 18: Om den europæiske menneskerettighedskonvention.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 Imod
2. (sidste) behandling af B 8: Om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum.. Endelig vedtagelse 2016-12-16 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 12 (RV, S, V, LA, ALT, SF og KF) 2016-11-17 For
V 4 (KF, S, V, EL, LA, ALT, RV og SF) 2016-10-27 For
2. (sidste) behandling af B 3: Om Danmarks tilslutning til EU´s direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet.. Endelig vedtagelse 2016-10-25 For
3. behandling af L 177: Om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 178: Om implementering af håndhævelsesdirektivet på beskæftigelsesområdet.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
2. (sidste) behandling af B 75: Om udvisningsreglerne.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 Imod
2. (sidste) behandling af B 120: Om begrænsning af den ikkevestlige indvandring.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 Imod
2. (sidste) behandling af B 185: Om afholdelse af en vejledende folkeafstemning i Danmark forud for Tyrkiets optagelse i EU.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 77 (DF) 2016-05-27 Imod
Eventuelt: 2. behandling af L 169: Om ophævelse af greencardordningen.. æf. nr. 6 (EL) 2016-05-26 For
2. (sidste) behandling af B 61: Om borgerligt ombud for frivillige i Hjemmeværnet.. Endelig vedtagelse 2016-05-26 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 74 (LA, S, V, ALT, RV, KF, IA, JF og SIU) 2016-05-24 For
2. (sidste) behandling af B 72: Om børneattester.. Endelig vedtagelse 2016-05-19 Imod
Forslag til vedtagelse nr. V 53 (SF, S, V, EL, LA, ALT, RV og KF) 2016-05-10 For
3. behandling af L 103: Om betalingskonti.. Endelig vedtagelse 2016-04-19 For
3. behandling af L 109: Om indfødsrets meddelelse.. Endelig vedtagelse 2016-04-12 For
3. behandling af L 112: Om assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum.. Endelig vedtagelse 2016-04-05 For
Fortsættelse af 2. behandling af L 84: Om forhøjelse af hastighedsgrænsen for registreringspligtige påhængskøretøjer, traktorer og motorredskaber. . æf. nr. 1 (DF) 2016-04-05 Imod
V 22 af (ALT, S, V, EL, LA, RV, SF og KF) 2016-02-11 For
Forslag til vedtagelse nr. V 18 (V, S, EL, LA, ALT, RV, SF, KF, IA, SIU og JF) 2016-01-26 For
2. behandling af L 87: Om familiesammenføring, opholdstilladelse, gebyrer, inddragelse af asylansøgeres midler, ydelser på asylområdet, m.v.. æf. nr. 2 (DF) 2016-01-21 Imod
2. behandling af L 87: Om familiesammenføring, opholdstilladelse, gebyrer, inddragelse af asylansøgeres midler, ydelser på asylområdet, m.v.. æf. nr. 3 (DF) 2016-01-21 Imod
2. behandling af L 87: Om familiesammenføring, opholdstilladelse, gebyrer, inddragelse af asylansøgeres midler, ydelser på asylområdet, m.v.. æf. nr. 4 (DF) 2016-01-21 Imod
2. behandling af L 87: Om familiesammenføring, opholdstilladelse, gebyrer, inddragelse af asylansøgeres midler, ydelser på asylområdet, m.v.. æf. nr. 5 (DF) 2016-01-21 Imod
V 12 (DF) 2015-12-18 Imod
3. behandling af L 36: Om indfødsrets meddelelse.. Endelig vedtagelse 2015-12-17 For
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]