Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.
Billede fra Folketinget
Foto: News Øresund – Johan Wessman


Stemmemønstre i Folketinget


Der findes utallige dokumenter vedrørende Folketingets arbejde offentligt tilgængeligt og pænt præsenteret på Folketingets hjemmeside, men ønsker du direkte adgang til den bagvedliggende data, skal der mere til.

I gennem flere år har hvemstemmerhvad dagligt (eller rettere hver nat) indhentet data fra Folketingets hjemmeside via små scripts. Scriptsne gennemgår siden for at indsamle data om de nyeste afstemningsresultater, §20-spørgsmål mv. Data anvendes her på hvemstemmerhvad.dk, til mini-analyser af specielt partiernes stemmemønstre.

Afstemninger i Folketinget er af indlysende årsager interessante – det er her den danske lovgivning formelt vedtages eller forkastes. Partiernes stemmeafgivelser er en udmærket indikator for hvor langt fra eller tæt på hinanden to partier står. Stemmemønster-analyser har på den anden side også sine begrænsninger. De siger ikke noget om processen frem til en vedtagelse. Hvem er gået på kompromis med hvem og hvorfor? Var afstemningen betydningsfuld eller ej? Og i hvor høj grad afspejler den taktik og strategi frem for egentlige politiske holdninger?

I det følgende betragtes udviklingen i graden af partiernes parvise enighed fra valget i 2001 og frem til og med seneste folketingssamling (2012-13). Ved enighed menes at partierne stemmer det samme.

Dansk Folkeparti
Grafen nedenfor viser for hvert af de øvrige 7 partier i Folketinget udviklingen i andelen af afstemninger, hvor partiet har stemt det samme som Dansk Folkeparti (DF). Ikke så overraskende ligger DF gennem hele perioden længst fra Enhedslisten og tættest på V og K.

Mere interessant er det, at DF efter valget i 2011 har bevæget sig væk fra VK og tættere på venstrefløjspartierne og RV. En del af årsagen skal nok findes i, at en høj grad af enighed mellem VK og DF var nødvendig, i perioden hvor DF fungerede som regeringsbærende støtteparti.

Venstre
Regeringspartier sørger traditionelt for at afstemme deres holdninger inden de sættes til afstemning i Folketingssalen. V og K har således også været 100 % enige i de afstemninger, der har fundet sted mens de to partier har været i regering sammen. Efter 2011-valget er graden af enighed faldet til ca. 91 %. DF og LA har bevæget sig væk fra V efter 2011-valget, men V har nærmet sig regeringspartierne og Enhedslisten (eller er det måske den anden vej rundt?). På det seneste har V endda vist sig oftere at være enig med regeringspartierne end med LA og deres tidligere støtteparti DF.

Konservative
De konservatives mønster ligger meget tæt på Venstres, værd at bemærke at det dog at K ligger en anelse tættere på Liberal Alliance end Venstre og en anelse længere væk fra alle de øvrige partier.

Enhedslisten
Det kommer ikke som en overraskelse, at SF og Enhedslisten ikke længere ligger så tæt på hinanden, som de har gjort. SF har bevæget sig mod midten af dansk politik.

Enhedslisten har over tid nærmet sig samtlige partier i Folketinget med undtagelse af LA og SF, som de nu ligger ca. 10 procentpoint længere fra end i 2001. Enhedslisten har rykket sig ind imod den politiske midte og er mindre isoleret rent politisk end ved periodens start. I første samling med SSFR-regeringen stemte EL sammen med regeringen ved 78 % af afstemningerne. I samlingen efter var enigheden faldet til 66 %.

Radikale Venstre
De Radikale og SF har tidligere ligget langt fra hinanden, men danner idag regering sammen. I folketingssamlingen 2001-02 var RV således oftere enig med VK end med SF, som de i dag på grund af regeringssamarbejdet stemmer sammen med ved alle afstemninger.

Bemærkelsesværdigt er det, at regeringen i den seneste folketingssamling oftere har dannet flertal sammen med det største oppositionsparti Venstre end med sit parlamentariske grundlag Enhedslisten.

SF
SF har gennem lang tid bevæget sig mod midten af dansk politik og er i dag langt oftere enige med Folketingets øvrige partier end hvad de har været i mere end ti år. Kun Enhedslisten har de bevæget sig væk fra (samt i nogen grad LA).

Socialdemokratiet
Socialdemokraterne og SF har nærmet sig hinanden frem til regeringsdannelsen i 2011. Efter 2011-valget har S stemt en del mere sammen med VK end under de tidligere regeringsperioder – den nye regering finder således oftere flertal ind over midten end VK-regeringerne i 0’erne gjorde. Til gengæld har de kun støttepartiet Enhedslisten med sig ved 66-78 % af afstemningerne, til sammenligning havde VK-regeringen DF med sig ved over 90 % af alle afstemninger.

Liberal Alliance
Som et meget nyt parti skal man nok passe på med at fortolke for meget ind i LA’s bevægelser. Tendensen siden 2007-valget er dog rimelig klar, nemlig at LA bevæger sig væk fra den politiske midte. Især øges uenigheden med højrefløjspartierne i Folketinget.

Data
Folketinget har for nylig iværksat et projekt med henblik på at åbne op for deres data, således at de der ønsker det på relativ simpel vis selv kan udtrække data fra Folketinget. Indtil dette arbejde er færdiggjort kan du – hvis du er interesseret i selv at lave analyser af stemmemønstrene - hente de data der er anvendt på denne side i csv-format her. Skal du bruge mere kan du prøve API’en på hvemstemmerhvad.dk eller afvente Folketingets arbejde hen imod at skabe en officiel indgang til åbne parlamentariske data.
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]