Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Positionering af politiske partierPå baggrund af partiernes stemmemønstre i Folketinget har vi beregnet deres relative placering i en dimension for hver folketingssamling siden folketingsvalget i 2001. Når disse placeringer sættes sammen, kan det aflæses hvordan partierne har rykket sig i forhold til hinanden. Jo oftere to partier har stemt det samme, jo tættere på hinanden er de placeret.

Til brug for analysen har vi indsamlet samtlige stemmeafgivelser afgivet i Folketinget siden valget i november 2001. I alt 5.607 afstemninger har fundet sted i denne periode. Flertallet af hver partis afgivne stemmer betragtes som partiets holdning. Der er kun sket få brud på partidisciplinen i perioden.

Den benyttede statistiske model kaldes Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Modellen har en forklaringsgrad på over 90 %. En eventuel anden eller tredje dimension i dansk politik er således uden stor betydning i dansk politik, når det kommer til koalitionsdannelser ved afstemninger i Folketinget.Partiernes relative placering og bevægelser

Animationen viser at:
- SF har nærmet sig midten af dansk politik og placerer sig i dag tæt op ad Socialdemokraterne og det Radikale Venstre.
- I folketingssamlingen 2009-10 var det Radikale Venstre længere fra regeringens linje end SF og Socialdemokraterne var det.
- Enhedslisten ligger længere fra midten af dansk politik end Dansk Folkeparti.

Graf
Figuren viser partiernes relative positioner i valgperioden 2007-2011, samt 95%-konfidensintervaler. Placeringerne afspejler en klassisk højre venstre-skala.Graf
Grafen viser hvor godt metoden forudsiger partiernes stemmeafgivelser. V og K forudsiges mest præcist, mens usikkerheden er størst ift Liberal Alliance og det Radikale Venstre.

Yderligere referencer
Albert, James. 1992. Bayesian Estimation of normal ogive item response curves using Gibbs sampling. Journal of Educational Statistics. 17:251-269.

Clinton, Joshua, Simon Jackman and Douglas Rivers. 2004. The Statistical Analysis of Roll Call Data. American Political Science Review. 98:335-370.

Patz, Richard J. and Brian W. Junker. 1999. A Straightforward Approach to Markov Chain Monte Carlo Methods for Item Response Models. Journal of Education and Behavioral Statistics. 24:146-178.

Rivers, Douglas. 2003. “Identification of Multidimensional Item-Response Models.” Typescript. Department of Political Science, Stanford University.

CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]