Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Hvis alle stemte...

- Hvordan valgdeltagelsen påvirker tilslutningen til partierne


Hvordan ville valgresultatet se ud hvis alle stemte? Det er af gode grunde svært at sige noget fornuftigt om hvad vælgere, der ikke stemmer ville have stemt - med denne analyse gør vi et forsøg. Vi har sammenholdt de politiske partiers stemmeandel ved kommunalvalget 2009 med beregninger, der viser de samme partiers tilslutning såfremt valgdeltagelsen på samtlige valgsteder var 100 %. Stemmeprocenten ved kommunalvalget var 65,82 %. Beregningerne bygger på en antagelse om at de vælgere, der ikke afgav deres stemme ville have stemt ligesom de øvrige vælgere ved samme valgsted. Tallene siger altså noget om sammenhængen mellem fordelingen af stemmer mellem partierne og stemmeprocenterne på de forskellige valgsteder.

På denne side er partierne vi kender fra Folketinget listet med deres faktiske stemmeandel ved kommunalvalget og den stemmeandel de ville have fået såfremt valgdeltagelsen var på 100 %. Vi har desuden samlet en liste over de partier, der efter vores beregninger har det største potentiale ved at øge stemmeprocenten samt de partier der vinder mest ved en lav stemmeprocent. Via boksen herunder kan du se hvad en øget stemmeprocent ville have betydet i din kommune.

Se resultater for


Resultat - hele landet

Venstre (V)
Faktisk stemmeandel: 24.80 %
Ved fuld stemmedeltagelse: 23.74 %
Forskel i procentpoint -1.06

Det Konservative Folkeparti (C)
Faktisk stemmeandel: 11.00 %
Ved fuld stemmedeltagelse: 10.68 %
Forskel i procentpoint -0.31

Dansk Folkeparti (O)
Faktisk stemmeandel: 8.13 %
Ved fuld stemmedeltagelse: 8.09 %
Forskel i procentpoint -0.05

Socialdemokraterne (A)
Faktisk stemmeandel: 30.64 %
Ved fuld stemmedeltagelse: 30.60 %
Forskel i procentpoint -0.04

Liberal Alliance (I)
Faktisk stemmeandel: 0.26 %
Ved fuld stemmedeltagelse: 0.28 %
Forskel i procentpoint 0.01

Det Radikale Venstre (B)
Faktisk stemmeandel: 3.74 %
Ved fuld stemmedeltagelse: 3.78 %
Forskel i procentpoint 0.04

Socialistisk Folkeparti (F)
Faktisk stemmeandel: 14.47 %
Ved fuld stemmedeltagelse: 14.62 %
Forskel i procentpoint 0.15

Enhedslisten (Ø)
Faktisk stemmeandel: 2.33 %
Ved fuld stemmedeltagelse: 2.50 %
Forskel i procentpoint 0.17


Resultatet for hele landet påvirkes af forskelle kommunerne imellem. Ikke alle kommuners resultater kan sammenlignes direkte blandt andet pga lokallister og at ikke alle mindre partier er opstillet i alle kommuner. Socialdemokraterne ville i det samlede rengskab tabe en smule ved at stemmeprocenten steg, blandt andet fordi Socialdemokraternes andel af stemmerne er mindre i København hvor stemmeprocenten er lav. Ses på kommunerne isoleret ville Socialdemokraterne i langt de fleste tilfælde vinde ved en højere stemmeprocent. For Venstre er billedet mere entydig, Venstre står stærkest, hvor valgdeltagelsen er højest, både internt i Kommunerne og kommunerne imellem - hvis valgdeltagelsen øges til 100 % vil Venstre altså få en lavere andel af stemmerne.

Se også: Kommunalvalgets top 50, Partierne med størst potentiale ved højere stemmeprocent, Partierne der nyder godt af en lav stemmeprocent og Kommuner med flest blanke stemmer

Data er hentet ind fra kmdvalg.dk og behandlet af Buhl & Rasmussen. Tallene kan frit benyttes med www.hvemstemmerhvad.dk angivet som kilde.
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]