Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Valganalyse


Følgende beregninger er foretaget på baggrund af resultatet ved valget torsdag d. 15. september 2011. Resultaterne viser at: Vælgernes spredning er vokset siden 2007 (geografisk polarisering). Kristendemokraterne og Enhedslistens vælgere har den skæveste geografiske fordeling. Gylling er det afstemningsområde i Danmark, der afspejler den samlede vælgerskare bedst, mens Rungsted kommer længst fra.

Hvis man for hvert valgsted udregner gennemsnitet af partiernes afvigelse fra det samlede valgresultatet og tager det vægtede gennemsnit heraf fås en faktor på: 3,12 procentpoint. Det skal forstås på den måde, at partiernes vælgertilslutning ved valgstederne i gennemsnit afviger 3,12 procentpoint fra landsresultatet. Ved valget i 2007 var samme tal 3,08. På trods af at flere valgsteder er slået sammen rundt om i landet, er de geografiske forskelle altså vokset.

Opgøres tallene efter parti, fås:

Parti  Spredning Resultat Relativ spredning
S    5,38   24,8   21,68%
DF   3,17   12,3   25,80%
SF   2,26   9,2   24,58%
RV   3,5    9,5   36,81%
V    6,75   26,7   25,28%
Enhl  3,39   6,7   50,56%
Kons.  1,61   4,9   32,83%
LA   1,36   5    27,20%
KD   0,62   0,8   77,38%

Hvoraf det ses, at V og S har de største gennemsnitlige udsving i vælgertilslutningen. Set ift partiernes størrelse er KDs og Enhls vælgere skævest geografisk fordelt. Den gennemsnitlige afvigelse fra valgresultatet er på 77% af vælgertilslutningen for KDs vedkommende og 51% for Enhl.

Afstemningsområder, der kommer tættest på det samlede resultat:
- Gylling (0.68)
- Nordvangskolen (0.73)
- Tølløse (0.76)

Afstemningsområder, der ligger længst fra det samlede resultat:
- Rungsted (9,55)
- 5. Syd (8,83)
- 5. Nordvest (8,82)

Tallet i parentes er gennemsnitet af partiernes afvigelse fra det samlede valgresultatet (i procentpoint).

Læs også: Østjysk flække stemte som hele Danmark.
Se hele valgresultatet for folketingsvalget 2011 her.

Kilde: Dataanalysefirmaet Buhl & Rasmussen

CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]