Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Lovgivningsmængden i Danmark

- Udvikling i mængden af lovgivning fra 1990 til 2010


På grafen nedenfor gives et billede af udviklingen i lovgivningsmængden i Danmark siden 1990. Den samlede lovgivningsmængde har været generelt stigende de sidste mange år. I 1970 blev i alt 524 regler vedtaget, i 1980 var tallet 633 og som grafen nedenfor viser, var det samlede tal i 1990 oppe på 890 regler; 1.402 i år 2000 og 1.643 i 2010.

Lovgivningen er inddelt i love, ændringslove, lovbekendtgørelser, bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser.
Grafen viser antal vedtagelser pr. år.
* Valgår

Kilde: Retsinformation

En ændringslov er en lov som indeholder ændringer til en eksisterende lov uden at erstatte denne. Lovbekendtgørelser er sammenskrivning af gældende love med de tilhørende ændringslove. Bekendtgørelser er praktiske og mere detaljerede retningslinier typisk udstedt af et ministerium. Ændringsbekendtgørelser indeholder ændringer til tidligere vedtagne bekendtgørelser.
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]