Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Borgerligt Centrum vs. Liberal Alliance

- Sammenligning af stemmeafgivelser fra Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll


Siden Borgerligt Centrum blev oprettet 6/1-2009 har der i Folketinget været afholdt 18 afstemninger, hvor både Anders Samuelsen, leder af Liberal Alliance og Simon Emil Ammitzbøll har deltaget. Afstemninger hvor en eller begge de to MF.ere ikke har deltaget er ikke talt med. Enighed er talt op som ens stemmeafgivelse, mens det tæller med som en uenighed såfremt den ene har stemt enten For eller Imod, mens den anden har stemt Undlader. Stemmerne fordeler sig som vist i tabellen nedenfor:

Stemmesammenligning: 6/1-2009 til juni 2009
Enige 6 afstemninger 33%
Uenige 12 afstemninger 66%
I alt 18 afstemninger 100%

Du kan se hvilke afstemninger, det drejer sig om på listen over afstemninger, hvor både Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll har deltaget fra 6/1-2009 frem til juni 2009.

Siden valget 2007 har Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll begge deltaget i 176 afstemninger i Folketinget. Dertil kommer 23 afstemninger som både Liberal Alliances folketingsmedlem, Villum Christensen og Ammitzbøll har deltaget i. Disse stemmer fordeler sig således:

Stemmesammenligning: Samuelsen og Ammitzbøll
Enige 93 afstemninger 53%
Uenige 83 afstemninger 47%
I alt 176 afstemninger 100%
Stemmesammenligning: Christensen og Ammitzbøll
Enige 17 afstemninger 26%
Uenige 6 afstemninger 73%
I alt 23 afstemninger 100%

Vi har samlet en liste over de afstemninger der har fundet sted i hele valgperioden fra 2007 frem til juni 2009, hvor både Anders Samuelsen og Ammitzbøll har deltaget samt 23 afstemninger som Villum Christensen og Ammitzbøll begge har deltaget i.

Se også: PDF-dokument med konklussionerne fra analysen.
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]