Så ofte stemmer partierne sammen
Baseret på 1770 afstemninger relateret til
Grafen viser hvor ofte de danske partier i Folketinget har stemt det samme. Afstemningerne er afgivet i folketingssalen i valgperioden 2011-2015 og vedtører lovforslag, ændringsforslag, beslutningsforslag og forslag til vedtagelse. Alle afstemninger er vægtet lige. Afstemningsdata er hentet fra hvemstemmerhvad.dk af Dataanalysefirmaet Buhl & Rasmussen.